2547 sayılı Kanunun 50.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki Araştırma Görevlileri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri   Kayıt Dondurma-Azami Süre hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yazının bir örneği aşağıda yer almaktadır.
Önemle duyurulur.
Yazı Örneği
Bu ilan 27/04/2020 tarihinde yayınlanmıştır.