1-Mezuniyet kararları, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin Dönem Projelerini, Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ise Tez Savunmalarından sonra tezlerini Enstitümüze teslim etmelerini takiben Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Bu işlem asgari 2 hafta içerisinde gerçekleştirilmektedir Mezuniyet durumu, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. OİBS sistemine (Eski sistem) kayıtlı öğrenciler mezuniyetlerini sistem üzerinden kontrol edebilirler. OBS sistemine (Yeni sistem) kayıtlı öğrencilere ise mezuniyetlerine ilişkin bilgiler posta yoluyla tebliğ edilmektedir.
2-Mezuniyet işlemlerini Yönetim Kurulu’nun öğrencinin mezuniyetine karar vermesinden sonra başlanır. Bu karar alınmadan mezuniyete ilişkin hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
3-Mezuniyet işlemleri için aşağıda sunulan başvuru formunun ekinde istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin işlemleri yapılmayacaktır.
MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞVURU FORMUNUN EKLERİ ÜZERİNE BAZI AÇIKLAMALAR
1-  2 Adet PDF formatında tez CD’si ile birlikte istenen 1 adet tez onay sayfası için Tez Jürisi tarafından savunma sınavından sonra imzalanan Tez Onay Sayfasının aslı ya da fotokopisi teslim edilmelidir.
2-Tez Veri Giriş Formuna, tez.yok.gov.tr adresinden e-devlet şifresinden giriş yaparak ulaşılabilir.
3-Tezin Türkçe ve İngilizce özeti için Web sayfasındaki Öğrenci Kılavuzu butonundan ulaşılacak matbu formların kullanılması zorunludur. Bu formların kullanılmaması ya da farklı bir form ibraz edilmesi durumunda mezuniyet işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olamayacaktır.
4-Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerin Mezuniyet İşlemleri Başvuru formunun ekindeki ilk 3 maddede istenen belgeleri getirmeleri yeterlidir.
MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞVURU FORMU  (Formdaki eklere ulaşmak için mouse-sağ klik- köprüyü aç)

Bu ilan 22/10/2018 tarihinde yayınlanmıştır.