1-Mezuniyet kararları, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin Dönem Proje CD’sini (pdf formatında 2 adet CD), Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Bütünleşik Doktora öğrencilerinin ise Tez Savunmalarından sonra tez CD’sini (pdf formatında 2 adet CD) Enstitümüze teslim etmelerini takiben Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Bu işlem asgari 2 hafta içerisinde gerçekleştirilmektedir. Mezuniyet durumu, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. OİBS sistemine (Eski sistem) kayıtlı öğrenciler mezuniyetlerini sistem üzerinden kontrol edebilirler. OBS sistemine (Yeni sistem) kayıtlı öğrencilere ise mezuniyetlerine ilişkin bilgiler posta yoluyla tebliğ edilmektedir.
2-Mezuniyet işlemlerini Yönetim Kurulu’nun öğrencinin mezuniyetine karar vermesinden sonra başlanır. Bu karar alınmadan mezuniyete ilişkin hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
3-Mezuniyet işlemleri için aşağıda sunulan başvuru formunun ekinde istenen belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrencilerin işlemleri yapılmayacaktır.

Not: 02 Ekim 2021 tarihinden önce Mezun olan öğrenciler ilişik kesme belgelerine ilave olarak 2 adet pdf halinde Tez CD ‘si teslim etmeleri gerekmektedir.

İlişik Kesme Formu  (Formdaki eklere ulaşmak için mouse-sağ klik- köprüyü aç)

Bu ilan 19/01/2022 tarihinde güncellenmiştir
Bu ilan 10/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.
Bu ilan 22/10/2018 tarihinde yayınlanmıştır.