Lisansüstü Eğitim/Tez Düzeltme Süreci /Azami Süre hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25/10/2019 tarih ve 80813  sayılı  yazısına  aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığının Yazısı
Bu ilan 14/11/2019 tarihinde yayınlanmıştır.