Üniversitemiz mezunlarına hazırlanan diplomanın ikinci nüshasının talep edilmesi durumunda 250 TL ücret alınması  Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26/03/2018 tarih ve 1233-29626 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Ücret Üniversitemiz Srateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ait Ziraat Bankası Beşevler Şubesi nezdindeki TR850001000799070384925162 nolu IBAN numarasına yatırılabilir.