ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Tiyatro


Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
 Tiyatro Anabilim Dalı,  Tiyatro Kuramları Eleştirisi ve Dramaturgi, Tiyatro Yönetmenliği ve Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro Drama programlarında lisansüstü eğitim vermektedir.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Abdulkadir ÇEVİK
Telefon:
(0 312) 310 32 80 
e-mail:
cevik@humanity.ankara.edu.tr 

Anabilim Dalı Sekreteri
Nermin ŞİMŞEK
Tel:
(0 312) 310 32 80/1624

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1624

Akademik Kadro