ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Sanat Tarihi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Sanat Tarihi eğitimi ve öğretiminde, mimari, heykel, resim ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ziya Kenan BİLİCİ
Telefon: (0 312) 
e-mail: kbilici@ankara.edu.tr 
Anabilim Dalı Koordinatörleri
Dr. Serkan SUNAY

Tel: (0 312) 310 32 80 / 1079
e-mail: serkansunay@yahoo.com 

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1089

e-mail: sanattarihidtcf@gmail.com

Akademik Kadro