ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Radyo Televizyon ve Sinema
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 
Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim dalı, görsel ve işitsel medyanın farklı yönleriyle ilgili akademik çalışmaların yapıldığı lisansüstü programları yürütmektedir. Anabilim dalının yüksek lisans ve doktora programlarında, sosyal bilimlerin farklı alanlarından beslenen disiplinlerarası bir yakınlaşma çerçevesinde, radyo-televizyon yayıncılığı ve sinemanın çeşitli düzeylerine odaklanan ve bunları kültürel, politik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla inceleyen dersler verilmekte, bu alanlarda yapılacak araştırmalar için yöntembilimsel ve kuramsal bir çerçeve oluşturulmaktadır.
Anabilim dalı lisansüstü programlarında, iletişim çalışmaları alanının bilgi birikimine katkı yapan akademik incelemeler ve tezlerle, yüksek lisans ve doktora dereceleri verilmektedir.

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. S.Ruken ÖZTÜRK
Telefon: (0 312) 319 77 14/259
e-mail: rozturk@ankara.edu.tr
Anabilim Dalı Koordinatörleri
Doç.Dr. Özgür Yaren
Telefon: (0 312) 319 77 14 / 241
e-mail: yarenozgur@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. Eren Yüksel
Telefon: (0 312) 319 77 14 / 230
e-mail: erennyuksel@gmail.com

Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri:
Adile ŞAHİN-Özlem ÖZYURT BAYDEMİR
Telefon: (0 312) 319 77 14 / 5215

Akademik Kadro