ANABİLİM DALI HAKKINDA

İktisat yüksek lisans programı dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun tüm adaylara açıktır. Program, öğrencilerimizin iktisat alanında akademik bilgisini derinleştirmeyi ve analitik donanımlarını zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Programa katılan öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunu iktisat ve maliye lisans programlarından lisans derecelerini almış adaylar oluşturmaktadır. Alan dışından katılmak isteyenlerin lisans eğitimleri sırasında aldıkları dersler göz önünde bulundurularak lisansüstü derslerine devam edebilmelerini sağlamak üzere bir akademik yıl (iki yarıyıldan oluşan) süresince devam eden bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan adaylar lisansüstü derslere devam edebilmektedir.
İktisat yüksek lisans programında ileri düzeyde Matematiksel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat ve Ekonometri gibi dersler okutulmaktadır. Uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz iki dönemlik seminer dersleri sırasında ve tez yazma aşamasında seçtikleri alan ve konulara yönelebilmektedir.
İktisat yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış mezunlarımız arasında çok sayıda akademisyen ve üst düzey yönetici bulunmaktadır. Mülkiye geleneği ile geleceğe hazırlanan mezunlarımız üniversitelerde, araştırma kurumlarında, kamu ve özel çeşitli kurum ve kuruluşlarda saygın görevler almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Kadir DOĞAN
Telefon: (0 312)
e-mail: doganmk@politics.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Özlem VAROL
Tel: (0 312) 595 12 75
e-mail: ozlemvaroll@mynet.com

Akademik Kadro

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Cemal Gürsel Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA
Tel:
(0 312) 595 12 75