ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Felsefe ve Din Bilimleri

Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, insanlık tarihinde ortaya çıkan farklı düşünceler, bu düşüncelerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ile günümüz insanın duygu ve düşüncelerinden hareketle nasıl olacağına yönelik tartışmaları araştırma alanı olarak seçmiştir. İlerlemenin, gelişmenin ve bir medeniyet ortaya çıkarmanın ancak yeni bir düşünce şekli, yani yeni bir ufukla olabileceğine inanan bu bölüm, tarihin düşünce mirasını incelemekte; fakat aynı zamanda günümüz toplumlarındaki düşünce hareketlerini de araştırma alanına almaktadır. Bölüm, bu ihtiyaçları karşılamak üzere 8 Bilim Dalından oluşturulmuştur. Bunlar, İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi Bilim Dallarından oluşmakta olup 42 öğretim üye ve yardımcısına sahiptir.

Anabilim Dalı Başkanı: 
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Tel: (312) 2126800
e-posta: koz@divinity.ankara.edu.tr 

Anabilim Dalı Sekreteri:
Sevda SAKİK ŞAHAN
Tel: (312) 212 68 00/1303
Faks: 0312 2130003
e-posta: sevdasakik@divinity.ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 06500, Beşevler, Ankara
Tel: (312) 212 68 00

Akademik Kadro