ANABİLİM DALI HAKKINDA

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Ermeni Dili ve Kültürü alanında yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programları yürütülmektedir.
Ermeni Dili ve Kültürü Yüksek Lisans programına ilk kez 2001–2002 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci kabul edilmiştir. Doktora programı ise 2009–2010 Eğitim-Öğretim Yılında açılmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle Bütünleşik Doktora Programına öğrenci alan Ermeni Dili ve Kültürü lisansüstü programı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar arasında bulunmaktadır: Ermeni Dili ve Kültürü Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler 100/2000 YÖK Doktora Bursu’ndan faydalanabilmektedir.
Günümüzde lisansüstü eğitim, yalnızca akademik kariyeri hedefleyen bireylerin ilgilendiği programlar olmaktan çıktı, daha geniş kitlelerin ilgi alanına dönüştü. Bu dönüşümün bilinciyle hazırlanan Ermeni Dili ve Kültürü lisansüstü programları disiplinlerarası çalışmalar yapılmasına da olanak vermektedir. Ermeni Dili ve Kültürü lisansüstü programlarının öncelikli hedefi, eleştirel ve analitik düşünebilen, araştırdığı konuya nesnel yaklaşabilme becerisini kazanmış nitelikli uzman ve akademisyenler yetiştirmek, Türkiye’nin ihtiyacı olan armenologları akademik dünyaya kazandırmaktır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Birsen KARACA
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1548
e-mail: karaca@humanity.ankara.edu.tr

Akademik Kadro

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ek Bina No: 409 Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1604