ANABİLİM DALI HAKKINDA 

Anabilim Dalı Adı: Coğrafya Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Coğrafya lisansüstü programının amacı, öğrencilerin beşeri ve fiziki coğrafya alanlarında yeterli bilgiye sahip aynı zamanda çeşitli mekânsal teknikleri hakkında bilgi sahibi genç profesyoneller yetiştirmektedir. Coğrafya Anabilim Dalının lisansüstü programı aşağıdaki beş odak noktası üzerine yoğunlaşmaktadır.
Beşeri Coğrafya, Kalkınma ve Sürdürülebilirlik, Göç ve Hareketlilik, Fiziki Coğrafya, Türkiye Coğrafyası

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:
Prof.Dr. Uğur DOĞAN
e-posta: ugdogan@ankara.edu.tr
Tel: 310 32 80

Akademik Kadro:
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Bölgesel Coğrafya
Fiziki Coğrafya
Türkiye Coğrafyası