ANABİLİM DALI HAKKINDA

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) bölümümüzün tarihi 1960 yılında Prof. Dr. Cahit TALAS tarafından kurulan Sosyal Siyaset Kürsüsü ile başlamaktadır. 1980 öncesi Fakültemizin İş Hukuku ve Sosyal Siyaset kürsüsü, 1980 sonrası Yüksek Öğretim Kurumu’nun kuruluşu ile birlikte Türkiye’de yeniden yapılanan yükseköğretim rejimi bağlamında, ÇEEİ adı altında 4 yıllık lisans programına dönüştürülmüştür. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin en genç bölümü olan program, kurulduğu dönemden bugüne, üniversite giriş sınavlarında Türkiye’nin en yüksek puanlı ÇEEİ bölümü olma özelliğini korumaktadır. Bölümümüz Çalışma Ekonomisi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi ile Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi olmak üzere toplam 4 Anabilim Dalı temelinde lisans ve  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarını yürütmektedir. Bölüm öğretim dili Türkçedir.

50 yılı aşkın bir süredir çalışma yaşamının kendine özgü sorunlarını sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla araştıran ve ilgili literatüre akademik özgün katkıda bulunan bölümümüzün sosyal politika nosyon ve disiplininin Türkiye’de kökleşmesinde önemli katkısı bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüzün misyonu ve hedefi, sosyal politika nosyonunun hem dar hem de geniş anlamlarıyla bağıntılıdır. Dar anlamda, Bölümümüz, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri uyumlu hale getirmek amacıyla akademik bilgi üretimini ve bunun için gerekli idari kurumsal aygıtlara işgücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Geniş anlamda ise kadın, çocuk, yaşlı, engelli, göçmen, tutuklu ve hükümlü gibi tüm dezavantajlı grupları sosyal açıdan içermeye yönelik reformlar için politika-yönelimli akademik yaklaşım ve donanımlı işgücünün oluşturulmasını amaçlamaktadır. Küreselleşme neticesinde artan sosyal eşitsizlikleri hafifletmek adına ve özellikle son dönemde Türkiye’de öne çıkan sosyal sorun alanlarına yönelik nitelikli işgücü–insan kaynaklarının yönetimi; göç, göçmenlik ve göçmenlerin işgücü piyasasına katılımı; suç ve sosyal kontrol gibi fenomenleri anlama ve açıklamayı hedefleyen politika-yönelimli akademik bilgi ve tartışma üretimi de Bölümümüzün çağın gereklerine uygun misyonlarından biridir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gaye Burcu YILDIZ
Tel :
e-posta : seratli@politics.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Gülcan KARAKUŞ
Tel : 0 312 595 12 73
e-posta : karakus@politics.ankara.edu.tr

Akademik Kadro

İletişim Bilgisi:
Adres: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Cemal Gürsel Cad. Cebeci/ANKARA
Tel: (0312) 595 12 73 595 14 66
Faks: (0312) 319 77 36