ANABİLİM DALI HAKKINDA

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı kurulduğu yıldan itibaren lisans, tezli yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim vermektedir. Lisansüstü programların ders içerikleri tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebi durumları, siyasi ve sosyal tarihleri ve sosyo-kültürel yapıları olmak üzere geniş bir yayılıma sahiptir. Öğrencilerin bu geniş çağdaş araştırmaları alanı içinde özelleşip uzmanlaşmaları ve derinleşmeleri hedeflemektedir.

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan, başvurduğu alanda lisans diploması almış olma koşulu aranmaktadır. Başvurduğu alanda lisans diploması olmayan adaylar “Anabilim Dalı Hazırlık Programına” tabi tutulurlar. Doktora programına başvuran adaylardan, başvurduğu alanda yüksek lisans diploması olmayan adaylar da “Anabilim Dalı Hazırlık Programına” tabi tutulurlar.

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1285
e-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi:
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr  

Akademik Kadro

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1285
Faks:
(0 312) 310 57 13

Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr
Web Sitesi: http://turklehceleri.humanity.ankara.edu.tr