ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı: Bilgi ve Belge Yönetimi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Master Programı, öğrencileri üniversite, halk ve okul kütüphaneleri gibi her tür kütüphanede, belge merkezlerinde, arşivlerde ve diğer tüm enformasyon merkezlerinde bilgi ve bilgenin yaşam döngüsüne ilişkin süreçleri gerçekleştirebilecek uzmanlık isteyen mesleki pozisyonlar için hazırlar. Öğrenciler doğru bilgiyi ileten ve doğru bilgiye erişmeyi sağlayan, dünyanın kültürel, toplumsal ve bilimsel bilgisini saklamayı ve ilerletmeyi amaçlayan bir mesleğe hazırlanmaktadırlar. Misyonumuz enformasyon sistemlerini tasarlayabilen, yönetebilen enformasyon teknolojilerini kullanabilen, bu teknolojilerin toplumsal, kültürel ve örgütsel bağlamlarda kullanımlarını anlayabilen insangücü yetiştirmektir. 

Doktora Programı: öğrencileri üniversite, halk ve okul kütüphaneleri gibi her tür kütüphanede, belge merkezlerinde, arşivlerde ve diğer tüm enformasyon merkezlerinde bilgi ve belgenin yaşam döngüsüne ilişkin süreçleri gerçekleştirebilecek uzmanlık isteyen mesleki pozisyonlar için hazırlar. Misyonumuz kütüphane, arşiv, belge merkezi gibi bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun biçimde kullanabilen, bilginin düzenlenmesine ve erişimine yeni iş ve yönetim perspektifleri katabilen meslek uzmanları yetiştirmektir.  Program, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretim ve kullanımına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı İletişim Bilgileri:
Prof.Dr. Sacit ARSLANTEKİN
e-posta: arslantekin@ankara.edu.tr
Tel: 310 32 80

Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri:
Sıla Yorulmaz
e-posta: aslihansila@hotmail.com
Tel: 310 32 80 / 1723

Akademik Kadro