GRADUATE SCHOOL of SOCIAL SCIENCES (GSoSS)

Address    : Ankara University Beşevler 10th Year Campus  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Building B Blok Floor: 6 Beşevler/ANKARA
Web      : http://sosbilens.ankara.edu.tr
E-mail  : bsosbil@ankara.edu.tr
Phone : 215 24 21  pbx
Fax      : (0312) 600 01 13

BirimiPersonelDahili NumaraYapılan İşler
Öğrenci İşleri Şefliği
Öğrenci İşleri Şefi (4)
Görkem KILIÇARSLANÖğrenci İşleri Şefi
Öğrenci İşleri
Doktora Grubu (1)
Başak KILIÇ
Figen ŞENGÜL
Ayşe DURMAZ
Doktora/Bütünleşik Doktora programı öğrencilerinin tüm işlemleri
Öğrenci İşleri
Tezli Yüksek Lisans Grubu (2)
Aycan AĞBABA
Hakan ÖZCAN
Murat AKMUT
Tezli Yüksek Lisans programı öğrencilerinin tüm işlemleri
Öğrenci İşleri
Tezsiz Yüksek Lisans Grubu (3)
Esra DEĞER
Tezsiz/Uzaktan Eğitim/Tezsiz II. Öğr. Yüksek Lisans programı öğrencilerinin tüm işlemleri
Kimlik DağıtımFethi YALÇIN

Öğrenci Kimlik Kartı ve Bandrol Dağıtımı
Personel İşleri
Personel İşleri Grubu (6)
Mustafa KAĞIZMANLI6431
6432
Personel İşleri
Personel İşleri
Personel İşleri Grubu (6)
Esra TUNALIOĞLU6433K.Z. Öğrenciler
100/2000 Doktora Programı
ABD başkanlıklarınca iletilen lisansüstü kontenjan talepleri ile ilgili yazışmalar
CİMER ve Bilgi Edinme yazışmaları
ErasmusErasmus/Mevlana/Farabi/Bologna Koordinatör Yardımcısı
Mali İşler
Mali İşler Grubu (7)
Tahsin ATAÇ6428Maaş, Satın Alma, Yolluklar
Mali İşler
Mali İşler Grubu (7)
Fırat ZOR

Gülhanım MENAL
6427

Ek Ders
Taşınır Kayıt-Arşiv
Bilgi İşlem
Bilgi İşlem Grubu (5)
Mehmet ATAK6423Bilgi İşlem, Mezuniyet Töreni
Öğrenci belgesi veya Transkript verilmesi işlemleri
Bilgi İşlem
Bilgi İşlem Grubu (5)
Selime ÜNSALAN6425BEYAS, Bilgi İşlem
İlk Defa Açılacak Programlar
Öğrenci belgesi veya Transkript verilmesi işlemleri
Evrak Kayıt
Evrak Kayıt Grubu (8)
Mustafa YÖNDEN
Tacettin ÇELİK
6450
6451
Dilekçe veya Evrak Teslimi
Enstitü Sekreteri (9)Kezban Songül ATİK
6413
Özel KalemSafiye ERKÜTÜK
6410