Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1)

2023-07-20T09:28:19+03:00

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 ) (ISSN: 2148-3434)   (Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.) Dergiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobild adresinden ulaşılabilmektedir. İletişim: sobild@ankara.edu.tr