Farabi Değişim Programı Yönetmeliği 
Mali Esas ve Usuller 
Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü sayfası