Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders/seminer/uzmanlık alan dersi seçme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için aşağıda sıralanan işlemleri yapmaları gerekmektedir.

1- Öğrenciler, Enstitümüz Akademik Takviminde ilan edilen tarihler arasında önce sisteme girerek almak istedikleri dersleri seçerler.
2- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında azami süre içinde olan öğrencilere harç ücreti yoktur, ders seçimi yapan öğrenciler doğrudan derslerini danışman onayına gönderebilir. II. öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri sistem üzerinden ders seçimi yaptıktan sonra web sayfamızda “Harç ve II. Öğretim Ücretleri” bölümünde ilan edilen ilgili dönemde alacakları kredi miktarı kadarki ikinci öğretim ücretlerini Vakıfbank’a öğrenci numarası ile yatırdıktan sonra derslerini danışman onayına gönderebilir.
3- Azami öğrenim süresini aşan öğrencilere harç ücreti çıkmaktadır, bu durumda olan öğrenciler de sistem üzerinden ders seçimi yaptıktan sonra harç ücretini Vakıfbank’a öğrenci numarası ile yatırıp derslerini danışman onayına gönderebilir.
4- Danışman dersleri onayladıktan sonra öğrencinin ders kaydı yapılmış, kaydı yenilenmiş olur. Ders kaydı onaylanan öğrencinin ders kayıt onay formu alınmalı ve imzalanmalıdır.
5- Öğrenciler, harcın ödendiğine ilişkin banka dekontlarını, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, ders seçme ve/veya kayıt yenileme formlarının arkasına ekleyerek Enstitümüze göndermek üzere verirler. Bir nüshasının da kendilerinde bulundurulması zorunludur.