Seçkiler

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1)

2023-07-20T09:28:19+03:00

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 ) (ISSN: 2148-3434)   (Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.) Dergiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobild adresinden ulaşılabilmektedir. İletişim: sobild@ankara.edu.tr

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1)2023-07-20T09:28:19+03:00

Mezun Olan Öğrencilerimizin Yapması Gereken İşlemler

2022-01-19T09:59:04+03:00

1-Mezuniyet kararları, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin Dönem Proje CD'sini (pdf formatında 2 adet CD), Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Bütünleşik Doktora öğrencilerinin ise Tez Savunmalarından sonra tez CD'sini (pdf formatında 2 adet CD) Enstitümüze teslim etmelerini takiben Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Bu işlem asgari 2 hafta içerisinde gerçekleştirilmektedir. Mezuniyet durumu, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebilmektedir. OİBS sistemine (Eski sistem) kayıtlı öğrenciler mezuniyetlerini sistem üzerinden kontrol edebilirler. OBS sistemine (Yeni sistem) kayıtlı öğrencilere ise mezuniyetlerine ilişkin bilgiler posta yoluyla tebliğ edilmektedir. 2-Mezuniyet işlemlerini Yönetim Kurulu’nun öğrencinin mezuniyetine karar vermesinden sonra başlanır. Bu karar alınmadan mezuniyete ilişkin hiçbir işlem gerçekleştirilemez. 3-Mezuniyet işlemleri için [...]

Mezun Olan Öğrencilerimizin Yapması Gereken İşlemler2022-01-19T09:59:04+03:00

Tezin İçerisinde Bulunduğu CD’ye Tez Onay Sayfası İle Tez Beyan Belgesinin Islak İmzalı Nüshalarının Kullanılmaması Hakkında

2021-06-12T17:22:13+03:00

Tez CD'leri hazırlanırken PDF formatında sunulacak "basılı tezin son hâli"nin tez onay ve tez beyân sayfalarının ıslak imzalı nüshâlarının   Kişisel Verilerin Korunması  Kanunu kapsamında  için CD'ye yüklenmemesi  gerekmektedir. Lisansüstü öğrencilere önemle duyurulur. Bu ilan 05/06/2020 tarihinde güncellenmiştir. Bu ilan 12/12/2019 tarihinde yayınlanmıştır.

Tezin İçerisinde Bulunduğu CD’ye Tez Onay Sayfası İle Tez Beyan Belgesinin Islak İmzalı Nüshalarının Kullanılmaması Hakkında2021-06-12T17:22:13+03:00
Go to Top