Görev Tanımları ve İş Akış Şemaları

Enstitümüz Görev Tanımları ve İş Akış Şemalarına (Mali İşler Kapsamında) aşağıdaki linklerden ulaşılabilecektir.

Görev Tanımları

İş Akış Şemaları