Yatay Geçiş

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
MADDE 50 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları, ilgili anabilim/anasanat akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Öğrenci doktorada, yeterlik/sanatta yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapabilir.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimde belirtildiği tarihlerde (Güz dönemi için 11 – 13 Temmuz 2018 – Bahar dönemi için 04/02/2019 – 06/02/2019) Enstitümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İlgili dönemin başvuru koşullarında yer alan (ALES-YDS ve not ortalaması) şartların sağlanması gerekmektedir.

Başvuru yapacak  kişilerin,  daha önce  almış oldukları derslerin tamamının başarılı olması gerekmektedir.

Yatay Geçiş İsteminde Bulunan Öğrenci Tarafından Enstitüye Sunulacak Belgeler:

1- YATAY GEÇİŞ İSTEMİ BAŞVURU FORMU (1 adet) (Dilekçeye tıklayarak dilekçe örneğine ulaşılabilmektedir.)
2- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Not Döküm Belgesi (Transkript) (1 adet)
3- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Öğrenciliği İle İlgili Son Durumunu Gösterir Öğrenci Durum Belgesi (Aşama Olarak, yeterlik aşaması ise yeterliğe girip girmediğini gösterir belge) (1 adet)
4- LES veya ALES Belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı (1 adet)
5- Yatay geçişi yüksek lisans programına yapmak isteyenler için lisans not ortalamasını gösterir belge (1 adet)
6- Yatay geçişi doktora programına yapmak isteyenler için yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (1 adet)
7- Yabancı Dil begesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı (KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL,  vb.) (1 adet)
8- Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge (Kayıt için gelindiğinde verilecek belge)