Yatay Geçiş

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ
MADDE 13 – (1) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim ya da anasanat dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senato tarafından belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.
(2) Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar, doktorada yeterlik sınavına kadar yatay geçiş yapılabilir.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Akademik Takvimde belirtildiği tarihlerde (Güz dönemi için 11-15 Temmuz 2016 – Bahar dönemi için 30/01/2017-10/02/2017) Enstitümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Yatay Geçiş İsteminde Bulunan Öğrenci Tarafından Enstitüye Sunulacak Belgeler:

1- Dilekçe (2 adet) (Dilekçeye tıklayarak dilekçe örneğine ulaşılabilmektedir.)
2- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Not Döküm Belgesi (Transkript) (2 adet)
3- Halen Kayıtlı Bulunduğu Enstitüden Alacağı Öğrenciliği İle İlgili Son Durumunu Gösterir Öğrenci Durum Belgesi (Aşama Olarak) (2 adet)
4- LES veya ALES Belgesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı (2 adet)
5- Yatay geçişi yüksek lisans programına yapmak isteyenler için lisans not ortalamasını gösterir belge (2 adet)
6- Yatay geçişi doktora programına yapmak isteyenler için yüksek lisans not ortalamasını gösterir belge (2 adet)
7- Yabancı Dil begesinin onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS vb.) (2 adet)