Yönetim Kurulu

Enstitü Müdürü                       Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Enstitü Müdür Yardımcısı       Doç.Dr. Cemil  KUTLUTÜRK   
Üye                                         Prof. Dr. Alper ÖZER
Üye                                         Doç. Dr. Cenker GÖKER
Üye                                         Doç. Dr. Nevzat ÖZEL