Müdür ve Müdür Yardımcıları

Özel Kalem: (0312) 214 13 50 / 6410

Prof. Dr. Seda G. GÖKMEN
Müdür

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: sgokmen@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Müdür Yardımcısı

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: kbilici@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
Müdür Yardımcısı

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr