Müdür

Özel Kalem: (0312) 214 13 50 / 6410

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Müdür 

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: kbilici@ankara.edu.tr