Müdür ve Müdür Yardımcıları

Özel Kalem: (0312) 214 13 50 / 6410

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Müdür Vekili

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: kbilici@ankara.edu.tr

Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
Müdür Yardımcısı

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Cem ŞAHİN
Müdür Yardımcısı

Tel: (0312) 214 13 50 / 6410
E-posta: m.cem.sahin@ankara.edu.tr