Sayılarla

Akademik Personel Durumu:
Enstitüde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ile 338 araştırma görevlisi, 35.maddesine göre 44 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 382 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

İdari Personel Dağılımı:

Birim AdıSayıYüksek LisansLisans
Mezunu
Önlisans
Mezunu
Lise
Mezunu
Enstitü Sekreteri11
Öğrenci İşleri132812
İdari Ve Mali İşler321
Personel İşleri321
Bilgi İşlem211
Yazı İşleri413
Evrak Kayıt22
Arşiv211
Sekreter11
Şoför11
Toplam32315410

 

Eğitim-Öğretim
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Dağılımı:

YÜKSEK LİSANSYÜKSEK LİSANSDOKTORADOKTORAYÜKSEK LİSANS - DOKTORA
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
KIZERKEKKIZERKEKTOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISI(AKTİF)32083163129417219386
ÖĞRENCİ SAYISI (MEZUN)2381925474558

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 450 Özel Öğrencimiz Bulunmaktadır.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Öğrenci Dağılımı

YÜKSEK LİSANSYÜKSEK LİSANSDOKTORADOKTORAYÜKSEK LİSANS - DOKTORA
KIZERKEKKIZERKEKTOPLAM
214258101180753

 

PROGRAMLARTEZLİ YÜKSEK LİSANSTEZSİZ YÜKSEK LİSANSDOKTORA
PROGRAM SAYISI10834
12'si II. Öğretim Programı
2'si Uzaktan Eğitim Programı
133
36'sı Bütünleşik Doktora Programı