Sayılarla SBE

Akademik Personel Durumu
Enstitümüzde 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre toplam 343 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

İdari Personel Dağılımı

Birim AdıSayıYüksek LisansLisans
Mezunu
Önlisans
Mezunu
Lise
Mezunu
Enstitü Sekreteri11
Öğrenci İşleri92511
İdari Ve Mali İşler33
Personel İşleri33
Bilgi İşlem211
Yazı İşleri413
Evrak Kayıt22
Arşiv11
Sekreter11
Şoför11
Toplam2731419

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Dağılım

TezliTezli II.Öğrt.TezsizTezsiz II.Öğrt.Tezsiz Uzaktan Eğit.DoktoraBüt. DoktoraTOPLAM
37841726275527127681508007

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Öğrenci Dağılımı 

YÜKSEK LİSANSDOKTORAYÜKSEK LİSANS - DOKTORA
Tezli-Tezsiz-II.Öğr.-Uzaktan Eğit.Doktora-Büt. DoktoraTOPLAM
498298796
 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Program Sayısı

PROGRAMLARTEZLİ YÜKSEK LİSANSTEZSİZ YÜKSEK LİSANSDOKTORATOPLAM
PROGRAM SAYISI10935
13'ü II. Öğretim Programı
2'si Uzaktan Eğitim Programı
134
37'si Bütünleşik Doktora Programı
278