TEZİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU CD’YE TEZ ONAY SAYFASI İLE TEZ BEYAN BELGESİNİN ISLAK İMZALI NÜSHALARININ DA YÜKLENMESİ HAKKINDA

Enstitümüz Yönetim Kurulu kararlarıyla mezun olan öğrencilerin Geçici Mezuniyet Belgesi için kullandıkları “Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu”nun 4. maddesinde talep edilen tez CD’sine, tez onay ve tez beyân sayfalarının ıslak imzalı nüshâlarını koymadıkları belirlenmiştir.

Tez CD’leri hazırlanırken PDF formatında sunulacak “basılı tezin son hâli”nin tez onay ve tez beyân sayfalarının ıslak imzalı nüshâlarının da CD’ye yüklenmesi, aksi takdirde sunulacak belgelerin teslim alınamayacağı hususunda mezuniyet işlemleri yapacak
lisansüstü öğrencilere önemle duyurulur.

Bu ilan 12/12/2019 tarihinde yayınlanmıştır.