LİSANSÜSTÜ EĞİTİM/TEZ DÜZELTME SÜRECİ HAKKINDA

Lisansüstü Eğitim/Tez Düzeltme Süreci hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28/05/2019 tarih ve 39746 sayılı  yazısına  aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yazısı

Bu ilan 20/08/2019 tarihinde yayınlanmıştır.