Kamu Hukuku Akademik Kadro

Prof. Dr. Muharrem Özen (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Serap Akipek
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Prof. Dr. Ali Ulusoy
Prof. Dr. Merih Öden
Prof. Dr. Levent Gönenç
Prof. Dr. Selin Esen Arnwine
Prof. Dr. Nevin Ünal Özkorkut
Prof. Dr. Türkan Sancar
Prof. Dr. Devrim Güngör
Prof. Dr. Gülriz Uygur
Doç. Dr. Cavid Abdullahzade
Doç. Dr. Ülkü Halatçı Ulusoy
Doç. Dr. Bülent Algan
Doç. Dr. Abdurrahman Saygılı
Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy
Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy
Doç. Dr. Burak Öztürk
Doç. Dr. Belkıs Konan
Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün
Doç. Dr. Saim Üye
Doç. Dr. Eylem Ümit
Doç. Dr. Cenker Göker
Doç. Dr. Cihat Öner
Yrd. Doç. Dr. A. Ersoy Kontacı
Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu
Yrd. Doç. Dr. Seda Örsten Esirgen