Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2022 Cilt: 13 Sayı: 2 ) (ISSN: 2148-3434)

 
Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.

İletişim: sobild@ankara.edu.tr