Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2023 Cilt: 14 Sayı: 1 ) (ISSN: 2148-3434)

 
(Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.)

Dergiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobild adresinden ulaşılabilmektedir.

İletişim: sobild@ankara.edu.tr