22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 31 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. Bu bağlamda, “Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.” hükmü gereğince, Enstitümüz lisansüstü programlarına “özel öğrenci” olarak başvuruda bulunacak öğrencilerin, yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programlarına kayıtlı olmaları ve başvurularını kayıtlı oldukları Enstitü Müdürlükleri vasıtasıyla  gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
Bu ilan 21/09/2020 tarihinde yayınlanmıştır.