Lisansüstü Eğitim/Tez Düzeltme Süreci hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28/05/2019 tarih ve 39746 sayılı  yazısına  aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yazısı
Bu ilan 20/08/2019 tarihinde yayınlanmıştır.