Hazırlanan lisansüstü tezlerde benzerlik oranının %10’u aşması durumunda tez savunma jürisinin kurulmaması ve öğrencinin tez savunma sınavına alınmaması, tezsiz yüksek lisans programlarında ise dönem projelerinin kabulü ve mezuniyet işlemlerinin yapılmaması hakkında Enstitümüz Yönetim Kurulunun 17/04/2019 tarih ve 1600/59 sayılı kararına aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulu Kararı 
Bu ilan 09/05/2019 tarihinde yayınlanmıştır.