Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 16/2, 27/2 ve 35/2. maddeleri uyarınca, İntihal Tespit Programına (TURNITIN) yüklenen lisansüstü tezlerin filtreleme seçenekleri hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 01/04/2019 tarih ve 523/4594 sayılı Karar örneğine aşağıdaki linkten ulaşılmaktadır.
Senato Karar Örneği 
Bu ilan 15/04/2019 tarihinde yayınlanmıştır.