ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Su Politikaları ve Güvenliği
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
TC. Dışişleri Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında 2014 yılında yapılan protokol çerçevesinde; Su Politikaları ve Güvenliği ABD altında disiplinler arası nitelikli yüksek lisans programları açılmıştır:

  • Su Politikaları ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Water Policy and Security Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI HAKKINDA
Su Politikaları ve Güvenliği ve Water Policy and Security Tezli Yüksek Lisans Programları, su yönetiminin ve politikalarının teorik ve pratik yönlerini geliştirmeyi hedefleyen disiplinlerarası programlardır. Programların en önemli katkısı; çok farklı disiplinlerden gelen araştırma sonuçlarının ve bilginin sentezlenerek, kamu ve özel sektörde su konusunda karar vericilere ve politika yapıcılara sunulacak olmasıdır. Disiplinler arası nitelikte olan programlar, bilginin sentezlenmesi, analizi ve transferi sürecini desteklemek amacıyla, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanında uzmanlaşmış öğretim üyelerinin desteği ile konunun yasal çerçevesi, kurumsal yapısı ve yönetimi ile ilgili alanlar arasında bir politika bağı oluşturmaya odaklanmaktadır.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARININ AMACI
Programların amacı; ekosistem, gıda, enerji, ekonomik gelişme ve insani tüketim gibi birbiriyle yarışan su ihtiyacı öncelikleri karşısında sürdürülebilir su yönetimine ve su politikalarına katkıda bulunmak için öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Programların öncelikli hedefi, farklı araştırma ekiplerini bir araya getirmek ve disiplinlerarası boyutta su araştırmaları yürütmek; politika yapıcıların ve su idarecilerinin üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle işbirliği yapmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca, su politikaları ve güvenliği konusunda geleceğin liderlerini yetiştirmeyi, kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkemizde su konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların uzman ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.


Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR
Tel: (0 312) 600 01 62/ 2716
e-mail:  gcapar@ankara.edu.tr

Akademik Kadro