ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Slav Dilleri ve Edebiyatları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2014 tarihli kararıyla kurulmuş olan Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı; Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı, Bulgar Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Makedon Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı ve Sırp Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’ndan oluşmaktadır.
Anabilim Dalımızda Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Polonya Dili ve Kültürü Bilim Dalı ve Bulgar Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitim-öğretim alanında bilimsel araştırmalar yapılmakta ve yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programlarında tezler yazılmaktadır.

ANABİLİM DALI BAŞKANI
Prof. Dr. Mürüvvet Özlem PARER
Telefon: (0312) 310 32 80
e-mail:  

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80

Akademik Kadro