ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Halkbilim
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Halkbilim, toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları gibi maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü inceleyen bir disiplindir. Kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri de çözümlemek, bu disiplinin asli amacıdır. Bu nedenle Halkbilim yalnızca geleneksel olanı ele almakla kalmaz, fakat modern ve güncel pek çok dinamik üzerinde de ilgisini odaklaştırır. Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata kadar farklı insani etkinlik alanlarına yönelik disiplinlerarası bir ilgiye sahip olan Halkbilim bünyesinde verilen derslerle ve diğer bilimsel-akademik etkinliklerle öğrencilere insan, kültür ve toplum üzerine değerlendirme yaparken daha geniş bir perspektif ve çok yönlü bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
Tel: 0312 310 32 80/1050
e-mail: scengiz@ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ 

Adres: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü, 06100 Sıhhiye/Ankara
Tel:
0312 310 32 80/1162-1166
Faks: (0 312) 319 77 36
e-mail: munusoglu@ankara.edu.tr   pkasapoglu@ankara.edu.tr

Akademik Kadro