ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

Siyaset Bilimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans
Program Hakkında Açıklama
Siyaset Bilimi ile ilgili bilimsel araştırmalar – incelemeler yapmayı, Türkiye ve Dünya siyaseti konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne bağlı bir bilim dalıdır. Programa bağlı dersler, Sosyal ve Siyasal Bilimler Anabilim dalına bağlı olan; Anayasa, Siyasal Davranış, Siyasal Teori, Sosyoloji, Türk Siyasal Tarihi bilim dalları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans programı, tezsiz ve tezli olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Tezli Yüksek Lisans, toplam 21 kredi ders ve 1 seminer dersinin bitirilmesi gerektirir. Tezsiz Yüksek Lisans ise, toplam 30 kredi ve 1 dönem projesi ile tamamlanır.
Programın Amacı
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın öncelikli hedefi, programa kabul edilen öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmektir. Öte yandan, öğrencilerin Türkiye ve Dünya siyasetinde olup bitenleri daha iyi anlamalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkân verecek bilimsel bir temel edinmeleridir. Bunun için, siyasal düşünceler tarihi, siyasal teoriler, devlet kuramları, Türk siyasal hayatı, anayasa hukuku, sosyoloji ve siyasal antropoloji alanlarında zengin bir eğitim programı sunulmaktadır. Bu program kapsamında öğrenciler, Siyaset Bilimi alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri derinleştirir; yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşırlar. Farklı disiplinlerin Siyaset Bilimi yaklaşımlarını ele alarak disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz ederler. Bunların yanı sıra, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları gibi alanlarda istihdam edilme olanakları bulunmaktadır.
Siyaset Bilimi Doktora/Bütünleşik Doktora
Program Hakkında Açıklama
Siyaset Bilimi ile ilgili bilimsel araştırmalar – incelemeler yapmayı, Türkiye ve Dünya siyaseti konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne bağlı bir bilim dalıdır. Programa bağlı dersler, Sosyal ve Siyasal Bilimler Anabilim dalına bağlı olan; Anayasa, Siyasal Davranış, Siyasal Teori, Sosyoloji, Türk Siyasal Tarihi bilim dalları öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Program, doktora ve bütünleşik doktora olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Doktora programı toplam 21 kredi ders ve 1 seminer dersinin bitirilmesini gerektirir. Bütünleşik doktora programı ise toplam 42 kredi ve 2 seminer dersinden oluşmaktadır.
Programın Amacı
Siyaset Bilimi Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarının öncelikli hedefi, programa kabul edilen öğrencilerin lisans/yüksek lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmektir. Öte yandan, öğrencilerin Türkiye ve Dünya siyasetinde olup bitenleri daha iyi anlamalarına ve farklı alanlarda uzmanlaşmalarına imkân verecek bilimsel bir temel edinmeleridir. Bunun için, siyasal düşünceler tarihi, siyasal teoriler, devlet kuramları, Türk siyasal hayatı, anayasa hukuku, sosyoloji ve siyasal antropoloji alanlarında zengin bir eğitim programı sunulmaktadır. Bu program kapsamında öğrenciler, Siyaset Bilimi alanındaki kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgileri derinleştirir; yeni kavram, kuram ve uygulama bilgisine ulaşırlar. Farklı disiplinlerin Siyaset Bilimi yaklaşımlarını ele alarak disiplinler arası bir bakış açısı ile analiz ederler. Bunların yanı sıra, uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler. Programdan mezun olan öğrencilerin üniversiteler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları gibi alanlarda istihdam edilme olanakları bulunmaktadır.
Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında
Gerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, gerekse devlet örgütlenmesinin yapısına, işlevlerine, yönetim olgusuna, “kamu”ya ilişkin olana ilgi duyan başka bölüm mezunlarının bu alanlarda uzmanlaşmasını hedefleyen bu program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalına bağlı bir programdır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı 1993 yılında açılmıştır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı iktisat, maliye, hukuk, siyaset, tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerine olanak sağlayacak dersler açılmaktadır. Anabilim dalınca açılan dersler, bölümün diğer lisansüstü programlarında yer alan yerel yönetimler ve devlet kuramları gibi derslerden yapılan seçmelerle güçlendirilmektedir. Şu anda programda sürdürülen zorunlu dersler, Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları, Kamu Örgütlenmesi, Türk İdare Tarihi, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Kamu Personeli Sistemi, Çağdaş Yönetim Kuramları, Bürokrasi ve Bürokratik Elit, Kamu Yönetimi ve Reform dersleridir. Toplamda ise otuzun üzerinde ders mevcuttur. Derslerin yanında, belli bir konuda derinleşmeyi sağlayan seminerler de vardır.
Programın Amacı
Program, iktisat, maliye, hukuk, siyaset ve tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye olanak tanımaktadır. Programın amacı, öğrencinin ilgili alanda bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede program, öğrencilerinin, alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin akademik bilgi ve araştırma becerilerini kullanarak eleştirel bir bakış açısı da kazanmaları hedeflenmektedir.
İstihdam Alanları
Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları.
Yönetim Bilimleri Doktora Programı
Program Hakkında
Gerek Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, gerekse devlet örgütlenmesinin yapısına, işlevlerine, yönetim olgusuna, “kamu”ya ilişkin olana ilgi duyan başka bölüm mezunlarının bu alanlarda uzmanlaşmasını hedefleyen bu program, Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalına bağlı bir programdır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı 1993 yılında açılmıştır. Yönetim Bilimleri Lisansüstü Programı iktisat, maliye, hukuk, siyaset, tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye odaklanmıştır. Bu çerçevede öğrencilerin alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerine olanak sağlayacak dersler açılmaktadır. Anabilim dalınca açılan dersler, bölümün diğer lisansüstü programlarında yer alan yerel yönetimler ve devlet kuramları gibi derslerden yapılan seçmelerle güçlendirilmektedir. Şu anda programda sürdürülen zorunlu dersler, Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları, Kamu Örgütlenmesi, Türk İdare Tarihi, Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları, Kamu Personeli Sistemi, Çağdaş Yönetim Kuramları, Bürokrasi ve Bürokratik Elit, Kamu Yönetimi ve Reform dersleridir. Toplamda ise otuzun üzerinde ders mevcuttur. Derslerin yanında, belli bir konuda derinleşmeyi sağlayan seminerler de vardır.
Programın Amacı
Program, iktisat, maliye, hukuk, siyaset ve tarih alanlarından gerekli girdileri sağlayarak devlet örgütlenmesinin yönetsel olgu ve süreçlerini incelemeye olanak tanımaktadır. Programın amacı, öğrencinin ilgili alanda bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu çerçevede program, öğrencilerinin, alanın kuram ve yöntem sorunları üzerine bilgilerini derinleştirmelerine; yönetimde iktidar ve otorite sorunu ile yönetsel insan davranışlarını öğrenmelerine; planlama, reform gibi yönetsel süreçlere ve bürokrasi, mülki idare sistemi, düzenleyici kurullar gibi kurumsal boyutlara ilişkin araştırma becerilerini genişletmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin akademik bilgi ve araştırma becerilerini kullanarak eleştirel bir bakış açısı da kazanmaları hedeflenmektedir.
İstihdam Alanları
Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, özel sektördeki çeşitli şirketler, araştırma ve düşünce kuruluşları.
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Programı
Programımız, kent, çevre ve yerel yönetimler alanındaki çalışmaları bir bütün olarak ele alan yüksek lisans ve doktora derslerinden oluşmaktadır. Yerel yönetimler ve kentsel çalışmalar yanında çevre sorunlarının ve politikalarının ele alındığı programımızda toplam 23 ders ve 3 seminer yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi anabilim dalının bir alt bilim dalı olan programımız, akademik çalışmaların yapılabildiği özgün bir ders programına yer vermektedir. Tezli yüksek lisans programı; 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı ise 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Barış ÖVGÜN
Telefon: (0 312)
e-mail: bovgun@politics.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Barış Dicle
Tel:
(0 312) 595 1284

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA
Tel:
(0 312) 595 1284

Akademik Kadro