ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 

Anabilim dalı, “Türk Dili” ve “Türk Edebiyatı” temel olmak üzere, uzmanlık ve çalışma alanlarına göre dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:

  1. Eski Türk Dili: Türkçenin tarihi dönemleri, gelişimi ve lehçeleri.
  2. Yeni Türk Dili: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları.
  3. Eski Türk Edebiyatı: Türk Edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatının oluşumuna kadar geçen uzun sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması. Türk Halk edebiyatı “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi.
  4. Yeni Türk Edebiyatı: XIX. Yüzyıldan günümüze kadar Türk Edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat KÜÇÜK
Telefon: 0 312 310 32 80 / 1287
e-mail: mkucuk@ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1296

Faks: (0 312) 310 57 13

Akademik Kadro:
Eski Türk Dili
Yeni Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı
Eski Türk Edebilatı