ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
Tel: (0 312) 212 68 00
e-mail: duzgun@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Sevda SAKİK ŞAHAN
Tel: (0 312) 212 68 00 / 1304

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/ANKARA
Tel:
(0 312) 212 68 00 
Faks:
(0 312) 213 00 03 

Akademik Kadro:
Hadis
İslam Hukuku
İslam Mezhepleri Tarihi
Kelam
Tefsir
Tasavvuf
Arap Dili ve Belagati