ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Tarih
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları,  18. Yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı ve Dünya Tarihi konusunda uzmanlık kazandıracak bir eğitim programı takip eder.
1935 yılında Büyük Atatürk’ün direktifleriyle kurulan Tarih Bölümü, Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti ve Genel Türk Tarihi anabilim dallarından oluşmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selda KILIÇ
Telefon:
(0 312) 310 32 80 
e-mail:
skilic@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Gülperi BALCIOĞLU
Tel:
(0 312) 310 32 80/1077

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:
(0 312) 310 32 80 / 1077

Faks: (0 312) 310 57 13

Akademik Kadro:
Yeniçağ
Yakınçağ
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Genel Türk Tarihi
Eskiçağ Tarihi