ANABİLİM DALI HAKKINDA
1939 yılında Felsefe Bölümünün bir kürsüsü olarak, dünyaca ünlü sosyal psikolog Muzaffer ŞERİF tarafından kurulan anabilim dalı, 1982 yılında bağımsız bir bölüm olmuştur. Onbir öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve yedi araştırma görevlisinin görev yaptığı anabilim dalının başkanlığını Prof. Dr. Nurhan Er yürütmektedir. Öğrencilere psikoloji alanına ilişkin geniş çaplı bilgi sağlamanın amaçlandığı lisans programında insan davranışı, düşüncesi ve duygularına ilişkin anlayışın, eğitim araştırma ve uygulama yoluyla geliştirilmesine yönelik dersler verilmektedir. Ayrıca “Sosyal Psikoloji” ve “Klinik Psikoloji” alanlarında yüksek lisans ve doktora; “Gelişim Psikolojisi” alanında ise yalnızca yüksek lisans programları yürütülmektedir.
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şennur KIŞLAK
Telefon: 0 312 310 32 80
e-mail:
Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN
Telefon: 0 312 310 32 80 / 1231
e-mail:
Anabilim Dalı Sekreteri
Ayhan KESİMEN
Telefon: +0 312 310 32 80 / 1254

Akademik Kadro

İLETİŞİM BİLGİSİ 
Adres:
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü 06100 Sıhhiye/ANKARA
Tel:
0312 310 32 80 / 1230
Web Sitesi:
http://psikoloji.humanity.ankara.edu.tr/