ANABİLİM DALI HAKKINDA

Programda, toplumsal cinsiyet kavramı; ekonomi-politik, sosyoloji, teoloji, hukuk, kültür, edebiyat, sanat, medya, siyaset bilimi, tarih, pozitif bilimler ve diğer disiplinlerle ilişkileri bağlamında ele alınıyor.

(Amacı)
Programda, toplumsal cinsiyet kavramını açıklamak, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, beden politikalarının ve ekonomi-politik alanındaki toplumsal cinsiyet ilişiklerinin tarihsel gelişimi konusunda bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramını incelemeyi, başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, her türlü ayrımcılığın yarattığı ihlalleri göz önüne sermeyi hedeflenmektedir.

(Yeterlilik)
Toplumsal cinsiyet kavramı hakkında bilgilendirir. Cinsiyet Eşitsizlikleri konusunda farkındalık yaratır. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin eşitlikçi düzeyde kurulması konusunda politikalar üretmesine yardımcı olur.

(İstihdam)
Toplumsal Cinsiyet ilişkileri, aile, nüfus politikaları konusunda çalışan örgüt, resmi ve resmi olmayan kurumlarda çalışabilecek insan kaynağı yaratır. Aynı alanlarda akademik Çalışmalar yapabilecek nitelikte akademisyen yetiştirir.

TYYÇ (Türkiye Yükseklisans Yeterlilik Çerçevesi)
Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi ve bu konuda eşitlikçi bir yaklaşımın hukuk, siyaset, beden politikaları, ekonomi vb. alanlarda kurulabilmesi ülkemiz açısından önem arz etmektedir. Aile Bakanlığı, yerel yönetimlerdeki cinsiyet eşitliği çalışmaları yapan kurumlar ve bağımsız örgütlenmelere cinsiyet eşitliği konusunda akademik destek sunmak programımızın temel hedeflerinden biridir. Bu konuda lisansüstü akademik eğitim veren az sayıda programdan biri olması da Türkiye’de bu çalışma alanın gelişmesine katkıda bulunduğunun göstergesidir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Berna ARDA
Telefon: (0 312)
e-mail: Berna.Arda@medicine.ankara.edu.tr


İLETİŞİM BİLGİSİ
E-posta:
kadincalismalari@gmail.com
Web Sitesi:
kasaum.ankara.edu.tr