ANABİLİM DALI HAKKINDA
Program Hakkında
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı yüksek lisans  programı akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere halkla ilişkiler, tanıtım, siyasal iletişim, pazarlama yönetimi, reklam, imaj yönetimi, medya, kadın çalışmaları gibi çeşitli konularda dersler sunmaktadır. Bu dersler aracılığıyla öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alana dair derinlemesine bir araştırma yürütme bilgisini kazandırmak hedeflenmektedir.
Amaç
Uzmanlık gerektiren teorik ve pratik bilgileri kullanabilen, alanıyla ilgili disiplinler arası etkileşimin farkında olan, özgün bir araştırma tasarımı geliştirebilen, alanıyla ilgili temel sorunları görebilen, tanımlayabilen ve bu sorunlara çözüm üretebilen, alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilen bilim uzmanları yetiştirmektir.
Program Yeterlilikleri Özeti
Halkla ilişkiler ve tanıtım Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak iletişim ve halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki teorik ve pratik bilgileri, araştırma ve uzmanlık düzeyinde geliştirebilir, derinleştirebilir ve özgün düşünce üretebilir. İletişim ve halkla ilişkiler ve tanıtım alanının ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirlerin analizinde, sentezlemede ve değerlendirmede uzmanlık bilgisini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Aslı YAĞMURLU DARA
e-mail : yagmurlu@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Adile ŞAHİN-Özlem ÖZYURT BAYDEMİR
e-mail: sdestici@hotmail.com
Tel: (0 312) 319 77 14 / 288

Akademik Kadro

İLETİŞİM BİLGİSİ
Adres:
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci/ANKARA

Tel: (0 312) 319 77 14 / 288
Faks: (0 312) 362 27 17