ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı: Gazetecilik
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Gazetecilik Anabilim Dalı, lisansüstü eğitimini nitelikli akademik kadrosuyla, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında sürdürmektedir. Bu programlar siyasal ve sosyal teorinin güncel sorunları ve konularını ihmal etmeksizin, öğrencilere genel olarak iletişim ve özelinde de gazetecilik alanlarında tez yapma olanağı sunmaktadır. Lisansüstü programlarındaki ders içerikleriyle öğrencilere tarihsel bir perspektif verilerek, hem kültürel çalışmalar yaklaşımından hareketle, hem de ekonomi politik yaklaşımdan hareketle günümüzün toplum, kültür ve medya sorunlarının anlaşılarak tartışılmasına ve özgün çalışmaların ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Programların katılımcıları, tamamladıkları tezler kadar derslerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla da Türkiye’de iletişim alanına önemli katkıda bulunmaktadırlar.
-Tezli Yüksek Lisans (Gazetecilik)
-Tezsiz Yüksek Lisans (Gazetecilik Uzaktan Eğitim)
-Doktora (Gazetecilik)

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR
Tel: (0312)
e-posta: gyucesan@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:
Adres: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci/ANKARA
Tel: (0 312) 319 77 14
Faks: (0 312) 362 27 17

Anabilim Dalı Sekreteri:
Adile ŞAHİN-Özlem ÖZYURT BAYDEMİR
Tel: (0 312) 319 77 14 / iç hat 5255
Faks: (03 12) 362 27 17

Akademik Kadro