ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Dilbilim
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Yüksek Lisans Programı Hakkında
Dilbilim Yüksek Lisans Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir; ancak dilbilim alanının niteliği gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması, hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma, hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için Dilbilim’de Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır. 

Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Dilbilim Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış olan kişiler, dilbilimin temel kavramlarını tanımlayabilir, dilbilimin alt alanlarına yönelik kavramları açıklayabilir, dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarına ilişkin bilgilerini, ilişkili olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilir, dillerin evrensel görünümlerini ve farklı iletişimsel amaçlara göre kullanımlarını betimleyebilir, çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir, toplumsal, bilimsel, kültürel, etik değerleri gözeterek ve üstbilişsel becerileri kullanarak, alanı ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.

Doktora Programı Hakkında
Dilbilim Doktora Programı’nın Öğretim dili Türkçe’dir; ancak Dilbilim alanının niteliği gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için Dilbilim’de Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır.

Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Alan bilgisinin yanı sıra etkileşim halinde olduğu disiplinler hakkında da bilgi sahibi olmak; alandaki güncel gelişmeleri takip ederek bilgi düzeyini devamlı olarak geliştirmek; özgün düşünce üretebilmek; farklı düşünceleri çözümleyebilmek, eleştirel olarak değerlendirebilmek, yorumlayabilmek ve geliştirebilmek; bağımsız çalışabilmek ve görüşlerini tartışıp savunabilmek; tüm edimlerinde bilimsel ve ahlaki farkındalık ve sorumluluk taşımak.

Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı Hakkında
Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir; ancak Dilbilim’in alt bilim dalı olması gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için bu alanda Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır.

Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış olan kişiler, Türkçenin öğretiminin ve dilbilimin temel kavramlarını tanımlayabilir, Türkçenin öğretimine ve dilbilimin alt alanlarına yönelik kavramları açıklayabilir, Türkçenin öğretiminin ve dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarına ilişkin bilgilerini, ilişkili olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilir, dillerin evrensel görünümlerini ve farklı iletişimsel amaçlara göre kullanımlarını betimleyebilir, Türkçenin öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulayabilir ve bunlarla uyumlu araç geliştirebilir, uygun eğitim ortamları düzenleyebilir, çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir, toplumsal, bilimsel, kültürel, etik değerleri gözeterek ve üstbilişsel becerileri kullanarak, alanı ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.

Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Doktora Programı Hakkında
Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi Doktora Programı’nın Öğretim dili Türkçe’dir; ancak Dilbilim’in alt bilim dalı olması gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için bu alanda Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktdır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır.
Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır. Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Alan bilgisinin yanı sıra etkileşim halinde olduğu disiplinler hakkında da bilgi sahibi olmak; alandaki güncel gelişmeleri takip ederek bilgi düzeyini devamlı olarak geliştirmek; özgün düşünce üretebilmek; farklı düşünceleri çözümleyebilmek, eleştirel olarak değerlendirebilmek, yorumlayabilmek ve geliştirebilmek; bağımsız çalışabilmek ve görüşlerini tartışıp savunabilmek; tüm edimlerinde bilimsel ve ahlaki farkındalık ve sorumluluk taşımak.

Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı Hakkında
Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın öğretim dili Türkçe’dir; ancak Dilbilim’in alt bilim dalı olması gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma, hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için bu alanda Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır.

Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamış olan kişiler, yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin temel kavramlarını tanımlayabilir, yabancı dil öğretimine ve dilbilimin alt alanlarına yönelik kavramları açıklayabilir, yabancı dil öğretiminin ve dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarına ilişkin bilgilerini, ilişkili olduğu farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirebilir, dillerin evrensel görünümlerini ve farklı iletişimsel amaçlara göre kullanımlarını betimleyebilir, anadili ve yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulayabilir ve bunlarla uyumlu araç geliştirebilir, uygun eğitim ortamları düzenleyebilir, çalışmalarında bilimsel yöntem ve teknikleri kullanabilir, toplumsal, bilimsel, kültürel, etik değerleri gözeterek ve üstbilişsel becerileri kullanarak, alanı ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.

Yabancı Dil Öğretimi Doktora Programı Hakkında
Yabancı Dil Öğretimi Doktora Programı’nın Öğretim dili Türkçe’dir; ancak dilbilim alanının niteliği gereği, öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. Programa başvurmak için bu alanda Lisans ya da Yüksek Lisans eğitimi almış olma koşulu bulunmamaktadır. Alan dışından gelenler için Bilimsel Hazırlık zorunlu tutulmaktadır.

Amaç
Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır. Programın temel amacı, alanın sorunlarını çözmeye yönelik, özgün, bilimsel kuram ve ölçütlere dayalı araştırmalar yapmak üzere gerekli donanımı sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri Özeti
Alan bilgisinin yanı sıra etkileşim halinde olduğu disiplinler hakkında da bilgi sahibi olmak; alandaki güncel gelişmeleri takip ederek bilgi düzeyini devamlı olarak geliştirmek; özgün düşünce üretebilmek; farklı düşünceleri çözümleyebilmek, eleştirel olarak değerlendirebilmek, yorumlayabilmek ve geliştirebilmek; bağımsız çalışabilmek ve görüşlerini tartışıp savunabilmek; tüm edimlerinde bilimsel ve ahlaki farkındalık ve sorumluluk taşımak.

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN
Tel: (0312) 3103280 / 1612
e-posta: gulsunleylauzun@gmail.com

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü 06100, Sıhhiye / Ankara / TÜRKİYE
Tel: (0312) 3103280
Fax: (0312) 3105713 – 3093673
e-posta: au.dilbilim.bolumu@gmail.com 

Anabilim Dalı Sekreterleri:
Selma Mürekkebci
Tel: (0312) 3103280 / 1615
e-posta: smurekkebci@gmail.com

Akademik Kadro