ANABİLİM DALI HAKKINDA

Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler anabilim dalında hukuk, uluslararası ilişkiler ve ekonomi-maliye alanlarında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programları sürdürülmektedir. Programlarımızda Avrupa Birliği özelinde uluslararası entegrasyonlar incelenmekte, paydaşlarımız dersler, seminerler, konferanslar vasıtasıyla güncel tartışmaları ve sorunları takip etmekte ve birlikler ve ülkeler temelinde oluşması muhtemel sorunlara olası çözümleri incelemektedirler.

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oya Safinaz ERDOĞDU ANGIN

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi ATAUM No:22 Cebeci/ Ankara
Tel:   (0 312) 362 07 62 / 2608
Faks:   (0 312) 363 56 96 – 320 50 61