ANABİLİM DALI HAKKINDA 

Anabilim Dalı Adı: ARKEOLOJİ
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı, Arkeoloji’nin en eski aşamasını araştıran, inceleyen, tez koyan bir bilim dalıdır. Programın amacı Prehistorik Arkeoloji alanında uzmanlaşmış Prehistoryen Arkeolog yetiştirmektir. Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Prehistorik Arkeoloji alanında spesifik konularda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olur ve prehistorik arkeolojiye konu olan arkeolojik materyali tanıma, tanımlama ve tekno-tipolojik değerlendirmelerini yapabilme, özgün bilimsel çalışmalar yapabilme yetilerine sahip olarak mezun olur. Mezun olanların mesleki istihdam alanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakanlığa bağlı müzeler ya da özel müzeler, belediyeler, üniversiteler ve MTA Genel Müdürlüğü’dür.

Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı Doktora Programı Hakkında
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı, Arkeoloji’nin en eski aşamasını araştıran, inceleyen, tez koyan bir bilim dalıdır. Programın amacı Prehistorik Arkeoloji alanında uzman, akademik düzeyde ders verebilecek ve öğretim üyesi niteliklerine hazır bilim insanı yetiştirmektir. Doktora eğitimini tamamlayan öğrenciler; Prehistorik Arkeoloji alanında spesifik konularda uzmanlık dercesinde bilgi sahibi olur ve prehistorik kazı ve yüzey araştırması yapma ve yönetme, özgün bilimsel çalışmalar yapabilme ve yüksek öğretim kurumlarında ders verebilme yetilerine sahip olarak mezun olur. Mezun olanların istihdam alanları, müzeler, belediyeler, üniversiteler, MTA ve  İl Özel İdareleridir. 

Klasik Arkeoloji Bilim Dalı  Programı Hakkında
Klasik Arkeoloji Bilim Dalı daha çok Antik Dönem diye adlandırılan Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsayan bir dönemi içerir. 00000Klasik Arkeoloji Anabilim Dalımızın eğitim ve öğretimi kapsamında, Girit’teki Minos Uygarlığı (M.Ö. 2800 – 1050), Kıta Yunanistan’daki Miken Uygarlığı (M.Ö. 1600-1200) ile başta Batı Anadolu olmak üzere Ege Uygarlıklarının Protogeometrik – Geometrik dönem (M.Ö.1050-700), Arkaik dönem (M.Ö.650-480), Klasik dönem (M.Ö.480-330), Hellenistik dönem (M.Ö.330-30) arkeolojisi ve Roma İmparatorluk dönemi (M.Ö.30 – M.S. 395) arkeolojisi üzerine dersler yer almaktadır. Antik dönem mimarisi, heykeltıraşlığı, seramiği, küçük buluntuları ve sikkeleri hakkındaki derslerde Anadolu ve Anadolu dışından pek çok eser görsel olarak tanıtılmaktadır. 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Programı Hakkında
İnsanlık tarihinin en önemli süreçlerinden olan yerleşik yaşama geçiş ve yazının bulunmasıyla ilk tarih çağlarına geçiş anabilim dalının kapsadığı tarihsel süreç içinde bulunmaktadır. Derslerde verilen kültür tarihi yanında, görsel malzeme eşliğinde konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi konusunda lisans eğitimini tamamlamış öğrenciler lisansüstü düzeyinde Master ve Doktora programlarına başvurabilirler ve uzmanlaşma yönünde eğitimlerine devam edebilirler. 
Öğrenciler devam mecburiyeti olan teorik dersler yanında Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan çeşitli dönemlere ait kazı ve araştırmalara katılarak, aldıkları eğitimi pratik anlamda destekleme olanağına da sahiptirler. Bilim Dalımız tarafından yürütülen kazı ve araştırmalarla mimari, ölü gömme adetleri ve küçük buluntularla belgelenen maddi kültür kalıntılarının ortaya koyduğu sonuçlar, Önasya uygarlıklarına ve kültürlerine önemli katkılarda bulunmaktadır. 
Öğrenciler, ders ve araştırmaları ile ilgili çalışmalarında Fakülte kütüphanesinin yanında Bilkent Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, İngiliz ve Amerikan Arkeoloji Enstitülerine ait kütüphanelerden de yararlanma olanaklarına sahiptir.

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:
ABD Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ
Tel: 0-312-310 3280
Fax: 0-312-310 5713
e-posta: sipahi@ankara.edu.tr 
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 06100 Sıhhiye – ANKARA

Akademik Kadro:
Klasik Arkeoloji
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi
Tarih Öncesi Arkeolojisi