ULUSLARARASI İLİŞKİLER Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 24001900 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Seçmeli 24006001 TARİHTE YÖNTEM I 3 16
Seçmeli 24006002 NATO: SOĞUK SAVAŞ VE SONRASI 3 16
Seçmeli 24006004 KUVVET KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ 3 16
Seçmeli 24006007 ORTADOĞU'DA TEMEL SORUNLAR 3 16
Seçmeli 24006008 AB'NİN ORTADOĞU POLİTİKASI 3 16
Seçmeli 24006009 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE ŞİDDET 3 16
Seçmeli 24006010 ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR 3 16
Seçmeli 24006011 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE TEORİ VE ANALİZ 3 16
Seçmeli 24006026 ULUSLARARASI POLİTİKADA ENERJİ VE BORU HATLARI 3 16
Seçmeli 24006027 BM DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMELERİ VE TÜRKİYE'NİN DENİZ HUKUKU SORUNLARI 3 16
Seçmeli 24006032 AB'NİN GENİŞLEMESİ VE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 3 16
Seçmeli 24006035 MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMALARI 3 16
Seçmeli 24006036 SOĞUK SAVAŞ SONRASI TRANSATLANTİK İLİŞKİLER 3 16
Seçmeli 24006037 ULUSLARARASI HUKUK TARİHİ 3 16
Zorunlu 24006039 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 3 16
Seçmeli 24006041 YENİ BÜYÜK OYUN 3 16
Seçmeli 24006044 ULUSLARARASI HUKUK OKUMALARI II(ULUSLARARASI HUKUKTAN KÜRESEL HUKUKA) 3 16
Seçmeli 24006047 ULUSLARARASI HUKUK OKUMALARI I(JUS GENTIUM'DAN ULUSLARARASı HUKUKA) 3 16
Seçmeli 24006048 TARİHTE YÖNTEM II 3 16
Seçmeli 24006049 DENİZ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER 3 16
Seçmeli 24006050 TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİ 3 16
Seçmeli 24006051 KÜRESELLEŞME VE YENİ JEOPOLİTİK 3 16
Seçmeli 24006052 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMLARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR 3 16
Seçmeli 24006053 BATI AVRUPA POLİTİKASI VE AB 3 16
Seçmeli 24006054 TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE AFRİKA 3 16
Seçmeli 24006056 ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA 3 16
Seçmeli 24006058 ULUSLARARASI POLİTİKADA REALİZMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK 3 16
Seçmeli 24006060 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİĞE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR 3 16