TOPLUMSAL CİNSİYET VE KADIN ÇALIŞMALARI Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Zorunlu 40016001 FEMİNİST KURAM I 3 16
Seçmeli 40016003 CİNSİYET VE BELLEK 3 16
Zorunlu 40016004 FEMİNİST KURAM II 3 16
Seçmeli 40016005 ZAMAN, MEKAN, ANLATI 3 16
Seçmeli 40016006 HABER SOSYOLOJİSİNDE FEMİNİST YAKLAŞIMLAR 3 16
Seçmeli 40016007 ETİK, TOPLUMSAL CİNSİYET VE HUKUK 3 16
Seçmeli 40016008 FEMİNİZM, AŞK, EDEBİYAT 3 16
Seçmeli 40016009 TOPLUMSAL CİNSİYET, ÖZNE VE İKTİDAR 3 16
Zorunlu 40016010 FEMİNİST ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 40016011 İKTİDARIN PSİŞİK YAŞAMI: JUDITH BUTLER OKUMALARI 3 16
Seçmeli 40016012 KADIN EMEĞİ VE TOPLUMSAL KALKINMA 3 16
Seçmeli 40016013 TÜRK MODERNLEŞMESİNİN CİNSİYETİ 3 16