MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 43001900 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 30
Seçmeli 43006002 MALİYENİN SOSYAL TEORİSİ 3 16
Seçmeli 43006003 NİCEL ANALİZ TEKNİKLERİ 3 16
Seçmeli 43006004 KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ 3 16
Seçmeli 43006005 BÜTÇE UYGULAMALARI VE KAMU MALİ YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 43006006 MALİYEDE VE İKTİSATTA GÜNCEL TARTIŞMALAR II 3 16
Seçmeli 43006007 ÖZELLEŞTİRME,DÜZENLEME VE ÜST KURULLAR 3 16
Seçmeli 43006008 KAMU HARCAMALARININ SEKTÖREL ANALİZİ:SEKTÖREL BÜTÇELEME VE MALİYE-FAYDA ANALİZİ UYGULAMASI 3 16
Seçmeli 43006009 GELİR DAĞILIMI VE YENİDEN DAĞILIMI 3 16
Seçmeli 43006010 ULUSLARARASI VERGİLENDİRME 3 16
Seçmeli 43006011 KARŞILAŞTIRILMALI YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE MALİ YERELLEŞME 3 16
Seçmeli 43006012 KAMU SOSYAL POLİTİKALARI GELİŞİMİ VE TÜRKİYE 3 16
Seçmeli 43006013 KARŞILAŞTIRMALI KAMU MALİ SİSTEMLERİ 3 16
Seçmeli 43006014 KAMU HARCAMALARI 3 16
Seçmeli 43006016 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA ETKİSİ II 3 16
Seçmeli 43006019 KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARA ETKİSİ 3 16
Zorunlu 43006020 GENEL VERGİ HUKUKU VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ 3 16
Zorunlu 43006021 KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇE VE MALİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 16
Zorunlu 43006022 MALİYENİN EKONOMİ POLİTİĞİ II 3 16
Seçmeli 43006023 AVRUPA BİRLİĞİNDE VERGİLENDİRME 3 16
Zorunlu 43006025 MALİYENİN EKONOMİ POLİTİĞİ I 3 16
Zorunlu 43006027 VERGİ TEORİSİ 3 16