KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ Doktora Ders Programı        
Ders Statüsü Ders Kodu Ders Adı Ders Kredisi Ders AKTS
Seçmeli 23036001 ÇEVRE POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036002 KENTBİLİM İLKELERİ 3 16
Seçmeli 23036004 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER 3 16
Seçmeli 23036005 KENTLERİN EDEBİYATI/EDEBİYATIN KENTLERİ 3 16
Seçmeli 23036006 ÇEVRE VE EKONOMİ 3 16
Seçmeli 23036007 KENT VE HUKUK 3 16
Seçmeli 23036008 KENTLEŞMENİN-EKONOMİ POLİTİĞİ 3 16
Seçmeli 23036009 ÇEVRE YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 23036010 KENT, EDEBİYAT VE GELECEK 3 16
Seçmeli 23036011 KENT TARİHİNE DÜŞÜNSEL YAKLAŞIM 3 16
Seçmeli 23036012 AFET YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 23036013 ÇEVRE İÇİN EĞİTİM 3 16
Seçmeli 23036014 KIRSAL GELİŞME YÖNELTİLERİ 3 16
Seçmeli 23036015 KONUT SORUNU VE POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036016 KÜRESELLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 3 16
Seçmeli 23036017 ÇEVRESEL GÜVENLİK 3 16
Seçmeli 23036018 ÇEVRE VE HUKUK 3 16
Seçmeli 23036019 KAMU YÖNETİMİNİN SİYASAL VE İŞLEVSEL SORUNLARI 3 16
Seçmeli 23036020 20.YÜZYILDA KENT KURAMLARI 3 16
Seçmeli 23036022 AVRUPA BİRLİĞİNİN YEREL YÖNETİM VE BÖLGE POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036024 KENTSEL VE BÖLGESEL GELİŞME 3 16
Seçmeli 23036026 ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036030 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036031 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE YÖNETİMİ 3 16
Seçmeli 23036033 TÜRK YEREL YÖNETİM SİSTEMİ VE EVRİMİ 3 16
Seçmeli 23036035 TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ HAREKETLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ 3 16
Seçmeli 23036037 YEREL YÖNETİMLERE KURAMSAL YAKLAŞIM 3 16
Seçmeli 23036039 ULUSLARARASI İŞBÖLÜMÜ VE YENİ KENTSEL POLİTİKALAR 3 16
Seçmeli 23036040 YEŞİL SİYASAL DÜŞÜNCE 3 16
Seçmeli 23036041 SOSYAL ÇEVRE BİLİMİNE GİRİŞ 3 16
Seçmeli 23036043 DEVLET MERKEZLERİNİN MEKANSAL ÇÖZÜMLENMESİ 3 16
Seçmeli 23036044 YEREL MALİYE SİSTEMİ 3 16
Seçmeli 23036047 KENTSEL KORUMA POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036049 KENT PLANLAMASININ TÜZEL VE YÖNETSEL BOYUTLARI 3 16
Seçmeli 23036051 İKLİM SİYASETİ 3 16
Seçmeli 23036052 KENTSEL POLİTİKA ÇÖZÜMLEMESİ 3 16
Seçmeli 23036053 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036054 GELİŞME SOSYOLOJİSİ 3 16
Seçmeli 23036056 KENTSEL KORUMA POLİTİKALARI 3 16
Seçmeli 23036058 ULUSLAR ARASI ÇEVRE HUKUKU 3 16
Seçmeli 23036074 DOĞAL VARLIKLAR VE ÇEVRE POLİTİKASI 3 16